مرور برچسب

ویزای استارتاپ

ویزای استارت اپ استونی – اخذ اقامت اروپا بدون سرمایه گذاری

یکی از روش‌هایی که می‌توان از فرصت‌های نهفته در کشورهای اروپایی بهره جست، سرمایه‌گذاری در کشور مقصد است. بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی برای جذب کارآفرین و اشتغال‌زایی، برنامه‌های مهاجرتی مشخصی را طراحی کرده‌اند تا از این طریق ایده‌ها و…