مرور برچسب

اقامت شنگن بدون سرمایه گذاری

اخذ اقامت شنگن استونی بدون سرمایه گذاری

یکی از روش‌هایی که می‌توان از فرصت‌های نهفته در کشورهای اروپایی بهره جست، سرمایه‌گذاری در کشور مقصد است. بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی برای جذب کارآفرین و اشتغال‌زایی، برنامه‌های مهاجرتی مشخصی را طراحی کرده‌اند تا از این طریق ایده‌ها و…