مرور برچسب

اقامت دائم لتونی

اخذ اقامت شنگن لتونی بدون سرمایه گذاری

اخذ اقامت شنگن و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی در حوزه اتحادیه اروپا هدف مشترک بسیاری از بازرگانان و صاحبان مشاغل از ملل غیر اروپایی بوده است؛ اما از طرفی دیگر، برخی از کشورهای اروپایی نیز به دنبال جذب ایده‌هایی خلاق و مبتکرانه هستند که…