بدون کنکور ارشد آزاد

برای اطلاع از بدون کنکور ارشد آزاد

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۵۶۹ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

مشاوران مستراپلای از ۸ صبح تا ۱۲ شب پاسخگوی شما هستند. (حتی ایام تعطیل)

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و برای تماس از طریق کد تخفیف کلیک کنید


داوطلبان زیادی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به دنبال پذیرش بدون کنکور هستند. پذیرش بدون کنکور ارشد آزاد برای داوطلبانی که شرایط لازم را دارند امکان پذیر است. در ادامه شرایط ثبت نام و پذیرش بدون کنکور ارشد آزاد ۹۸ را برای شما توضیح می دهیم تا ابهامات شما در این زمینه برطرف شود. در مورد پذیرش بدون کنکور ارشد می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

شرایط و نحوه ثبت نام پذیرش بدون کنکور ارشد آزاد ۹۸ (استعدادهاي درخشان)

کلیه حائزین شرایط درخواست کننده دوره ارشد شامل استعدادهاي برتر و فارغ التحصیلان ممتاز براساس حداقل معدل ۱۶ براي رشته هاي غیر علوم انسانی و ۱۷ براي رشته هاي علوم انسانی و سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی فوق براساس امتیازات حاصل از معدل و سایر شاخص هاي مرتبط ارزیابی و براساس ظرفیت۱۰ درصدي براي هر یک از رشته محل هاي انتخابی می توانند برای پذیرش بدون کنکور ارشد آزاد ۹۸ اقدام کنند.
پذیرش بدون کنکور ارشد آزاد دانش آموختگان واجد شرایط در هر سال تحصیلی تنها براي یک بار و فقط در همان سال در رشته همنام و متجانس امکان پذیر است.
ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات جزء نیمسال هاي تحصیلی محسوب نمی شوند مشروط به این که تعداد نیمسال هاي تحصیلی براي دوره کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال و براي دوره کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال بیشتر نشود.
دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماري، مأموریت والدین یا همسر، ازدواج و طلاق و یا به دلیل زایمان) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز این شیوه نامه شود در صورت تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه میتوانند از این تسهیلات استفاده نمایند.
دانش آموختگان (ارشد ناپیوسته) رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل ۵ نیمسال تعریف شده باشد میتوانند از مزایاي این آئین نامه برخوردار شوند (این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود).
تغییر رشته و یا گرایش در مقطع ارشد ناپیوسته ممنوع میباشد.
دانشجویانی که داراي دروس معادل سازي شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) نمی شوند.
تذکر : داوطلبان دوره ارشد ناپیوسته بدون آزمون(استعدادهاي درخشان) مجاز به انتخاب حد اکثر ۱۰۰رشته محل از یک مجموعه از جدول شماره یک این دفترچه راهنما میباشند.
تذکر : داوطلبان پذیرش بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) در دوره ارشد ناپیوسته که مشمول خدمت وظیفه عمومی می باشند بایستی شرایط اشاره شده در مورد مشمولان وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما را عیناً دارا باشند.

نحوه ثبت نام بدون کنکور ارشد آزاد ۹۸ ( استعداد های درخشان )

به منظور ساماندهی و تسهیل فرآیند انجام امور کنسولی متقاضیان غیر ایرانی، کلیه داوطلبان غیر ایرانی متقاضی تحصیل در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی می بایست بعد از انجام ثبت نام خود در وب سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه ، نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات خود مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند :
۱ مراجعه به وب سایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به نشانی www.saorg.ir
۲ مراجعه به بخش درگاه ( دانشجویان غیر ایرانی )
۳ تکمیل اطلاعات و اخذ کد پیگیري.
۴ تماس با اداره کل بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی (پس از ۱۵ روز از تاریخ اخذ کد مربوطه) به منظور پیگیري امور کنسولی.
تذکر : متقاضیان شرکت در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) باید رشته هاي متجانس و همنام با رشته فارغ التحصیلی دوره کارشناسی خود را در مجموعه انتخاب نمایند و در زمان ثبت نام از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشند.
تذکر : کد رشته واحدهاي دانشگاهی انتخابی است که داوطلبان می بایست از جدول در دفترچه راهنما استخراج و در محل مربوطه درج نمایند.

توضیحات و توصیه های مهم :

تأکید می گردد امتیاز پذیرش بدون آزمون(استعدادهاي درخشان) در دانشگاه آزاد اسلامی تنها مختص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی می باشد لذا سایر افراد از ثبت نام و ارسال هرگونه تقاضا در این زمینه خودداري نمایند.
متقاضیان استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون(استعدادهاي درخشان) اکیداً از ارسال هرگونه مدرك وسند و یا تصاویر آنها به مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه خودداري نمایند. بدیهی است این مرکز رأساً نسبت به استعلام وضعیت این گونه متقاضیان از اداره کل فارغ التحصیلان دانشگاه اقدام خواهد نمود.
اولویت پذیرش فرد در مرحله اول در رشته محل دانشگاهی فراغت از تحصیل می باشد لکن چنانچه به هر دلیلی (محدودیت ظرفیت پذیرش و یا عدم دایر بودن رشته مورد تقاضا در محل دانشگاهی از فراغت از تحصیل) امکان پذیرش فرد در واحد محل تحصیل در دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) وجود نداشته باشد اولویت هاي ۱۰۰ گانه وي ملاك بررسی قرار خواهد گرفت.
** دانشجویانی که از طریق امتیاز پذیرش بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان ) در محل هاي دانشگاهی ثبت نام می کنند حق درخواست انتقال به سایر محل هاي دانشگاهی را نخواهند داشت.

فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی

فارغ التحصیل رتبه اول هر سال تحصیلی محل دانشگاهی، فردي است که در رشته تحصیلی مربوطه داراي بالاترین معدل کل در بین فارغ التحصیلان آن سال تحصیلی باشد می تواند نسبت به پذیرش بدون کنکور ارشد آزاد با شرایط خاص خود اقدام کند. براي تعیین فارغ التحصیل رتبه اول هر سال، دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال فارغ التحصیل شده و مشمول شرایط و ضوابط تعیین شده باشند با هم مقایسه می کنند و از میان فارغ التحصیلان هر رشته و گرایش هر سال، فردي که میانگین کل بالاتري را کسب کرده باشد به عنوان رتبه اول آن رشته و یا گرایش مشخص می گردد. فارغ التحصیلان باید از طریق آزمون سراسري وارد دوره تحصیلی شده باشند و حداکثر مدت تحصیل آنها براي دوره کارشناسی پیوسته ۴ سال و کارشناسی ناپیوسته ۲ سا ل از زمان شروع به تحصیل در نظر گرفته شود.
فارغ التحصیلان رتبه اول نباید در هیچکدام از نیمسال هاي تحصیلی مشروط شده باشند و همچنین فاقد دروس معادل سازي شده باشند.
واجدین شرایط برخورداري از امتیاز ممتازین براساس ظرفیت محاسبه شده ( ۱۰ درصد ظرفیت هر رشته شهر) و حدنصاب قبولی ( ۹۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی عادي آن رشته شهر ) بررسی و نتایج آنها اعلام خواهد شد. بنابراین به داوطلبان اکیداً توصیه می شود که در این مورد هیچ گونه مدرکی را ارسال نکنند و تنها با مراجعه به محل دانشگاهی مربوطه موضوع درخواست خود را مطابق ضوابط مربوطه اعلام نمایند.

برای اطلاع از بدون کنکور ارشد آزاد

عضو کانال تلگرامی اخبار کارشناسی ارشد شوید

برای عضویت کلیک کنید

برای مشاوره تلفنی کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.