مرور رده

کارشناسی ارشد

زمان بندی آزمون کارشناسی ارشد 98

موضوع

تاریخ

ثبت نام ارشد 98

16 تا 25 آذر ماه 97

مشاهده و ویرایش اطلاعات

16 تا 25 آذر ماه 97

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد

2 تا 4 اردیبهشت ماه 98

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 98

5 و 6 اردیبهشت ماه 98

اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 98 و انتخاب رشته ارشد

دهه دوم خرداد ماه 98

اطلاعیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و شرایط خاص و زمان مصاحبه و تاریخ آزمون مرحله دوم رشته های دارای آزمون یا پروژه

دهه اول تیر ماه 98

اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 98

دهه اول شهریور 98

 

جهت مشاوره برای کارشناسی ارشد

عضو کانال تلگرامی اخبار کارشناسی ارشد شوید

برای عضویت در کانال تلگرامی کارشناسی ارشد کلیک کنید