منابع ارشد علوم اجتماعی

برای اطلاع از منابع ارشد علوم اجتماعی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۵۶۹ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

مشاوران مستراپلای از ۸ صبح تا ۱۲ شب پاسخگوی شما هستند. (حتی ایام تعطیل)

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و برای تماس از طریق کد تخفیف کلیک کنید


منابع کارشناسی ارشد ، ضرایب و گرایش های هر کد رشته امتحانی مواردی هستند که داوطلبان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد بعد از ثبت نام در هر رشته مجموعه امتحانی به آن ها نیازمند می باشند. علوم اجتماعی از رشته های گروه علوم انسانی می باشد که دارای ۱۸ رشته و ۲ گرایش با کد ضریب های متفاوت می باشد. اطلاع دقیق از منابع ارشد علوم اجتماعی برای داوطلبان این رشته مجموعه امتحانی کمک شایانی برای موفقیت در آزمون می کند. در واقع هر داوطلب با توجه به گرایشی که قصد قبولی در آن را دارد باید نسبت به منابعی که ضریب آن ها در آن گرایش بالاتر است توجه بیشتری داشته باشد. گرایش ها و ضرایب دروس در هر گرایش برای هر رشته مجموعه امتحانی در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد درج شده است. همچنین با توجه به برگزاری هماهنگ آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزمون کارشناسی ارشد آزاد توسط سازمان سنجش ، این منابع برای آزمون ارشد آزاد نیز می باشند. در ادامه ضرایب ، گرایش ها و منابع ارشد علوم اجتماعی را برای داوطلبان قرار داده ایم.

منابع ارشد علوم اجتماعی ۹۸

شرکت در آزمون ارشد علوم اجتماعی برای کلیه افراد با مدرک کارشناسی بدون توجه به رشته کارشناسی امکان پذیر می باشد. هر داوطلب رشته علوم اجتماعی در مقطع ارشد باید منابع ارشد علوم اجتماعی را بداند و بر اساس گرایش انتخابی خود و ضرایب دروس در آن گرایش این منابع را تهیه نماید.

منابع ارشد علوم اجتماعی مطابق جدول زیر می باشد.

دروس امتحانی

منابع

زبان

زبان عمومی و اختصاصی

۱ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری

۲- زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته علوم اجتماعی

۳- کتاب تافل و ۵۰۴ لغت

۴- کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی تهیه و تنظیم یحیی علی بابایی و غلامرضا جمشیديها

روش تحقیق

۱– پیمایش در تحقیقات اجتماعی،
دي.اي،دواس، ترجمه، هوشنگ نایبی

۲- نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ترز بیکر، ترجمه ي هوشنگ نایبی

۳- خلاصه مباحث اساسی در روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی / تدوین با همکاري رتبه هاي اول کنکور ارشد

۴- طراحی پژوهشهاي اجتماعی، نورمن بلیکی ترجمه ي حسن چاوشیان

۵- راهنماي سنجش و تحقیقات اجتماعی دلبرت میلر ترجمه هوشنگ نایبی

۶- روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و دوم تالیف ارل ببی ترجمه دکتر رضا فاضل

۷- روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول تالیف دکتر باقر ساروخانی

۸- کندوکاوها و پنداشته ها دکتر فرامرز رفیع پور

نظریه های جامع شناسی

۱- نظریه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی

۲- خلاصه مباحث اساسی در نظریه هاي جامعه شناسی / تدوین با همکاري رتبه هاي اول کنکور ارشد

۳- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی/ لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی

۴- مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعهشناسی / ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام

مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

۱- انسان شناسی فرهنگی ترجمه محسن ثلاثی

۲- انسان شناسی عمومی، دکتر عسکری خانقاه

۳- انسان شناسی کشف تفاوتهای انسانی ترجمه محسن ثلاثی

۴- تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، دکتر فکوهی

۵- درآمدی بر انسان شناسی ترجمه دکتر فکوهی

۶- پاره های انسان شناسی، دکتر فکوهی

۷- زنان ایل بهمئی، ترجمه دکتر رفیع فر

۸- تأملی بر خاستگاه جامعه روستایی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام

۹-  فرهنگ برادوستی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام

۱۰-  منشأ عالم، حیات، انسان و زبا ن ترجمه دکتر رفیع فر

۱۱-  انسان شناسی خانواده و خویشاوندی، دکتر مقصودی

۱۲-  مردم شناسی جنسیت، دکتر نرسسیانس

۱۳-  درآمدی بر انسان شناسی سیاسی،
ترجمه دکتر فکوهی

۱۴-  انسان شناسی شهری، دکتر فکوهی

جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی

۱- مبانی جمعیت شناسی، دکتر امانی ۲- جمعیت شناسی جهان، دکتر امانی ۳- روشهای تحلیل جمعیت شناسی،
پولار و دیگران

۴- روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر حبیب الله زنجانی

۵- روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر کاظمی پور

۶- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، دکتر محمد میرزایی، دکتر زنجانی و دیگران

۷- کتاب جمعیت و توسعه با تأئید بر ایرا ن ( ۱۰ مقاله دکتر محمد
میرزایی)

۸- گفتاری بر جمعیت شناسی کاربردی، دکتر میرزایی

۹- جمعیت شناسی ایران دکتر امانی ۱۰- روش های مقدماتی تحلیل جمعیت دکتر حسن سرایی

۱۱- مبانی جمعیت شناسی سعید تمنا ۱۲-  نظریات جمعیتی، دکتر کتابی

۱۳-  نظریات مهاجرت، دکتر لهسایی
زاده

۱۴-  درآمدی بر مطالعات جمعیتی،
دکتر حسین محمودیان

مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

۱- جامعه شناسی ، آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان

۲- خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی ، تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد

۳- جامعه شناسی شهری ، دکتر شارع پور

۴- جامعه شناسی صنعتی ، خانم نیره توکلی

۵- جامعه شناسی خانواده ، باقر ساروخانی

۶- جامعه شناسی ارتباطات ، باقر ساروخانی

۷- جامعه شناسی توسعه ، مصطفی ازکیا و غلامرضا غفار ی

۸- جامعه شناسی روستایی ، منصور وثوقی

۹- جامعه شناسی روستایی ، مهدی طالب

۱۰- روانشناسی اجتماعی ، الیوت ارونسون؛ ترجمه حسین شکرکن

۱۱- نظریه ها در روانشناسی اجتماعی ، مورتون دوچ و روبرت کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی

۱۲- تئوری های انقلاب ، استانفورد کوهن؛ ترجمه علیرضا طیب

۱۳- جامعه شناسی انقلاب ، دکتر پناهی

۱۴- جامعه شناسی تغییرات اجتماعی ،  غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی
لویه

۱۵- جامعه شناسی سازما نها ، آرین قلی پور

۱۶- جامعه شناسی آموزش و پرورش ، دکتر محمود شارع پور

۱۷- جامعه شناسی سیاسی ، حسین بشیریه

 ۱۸- جامعه شناسی قشرها و نابرابری
های اجتماعی ، حسن ملک انتشارات دانشگاه پیام نور

۱۹- جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی ، دکتر یحیی علی بابایی

۲۰- آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی) ، رحمت
الله صدیق سروستانی و انتشارات آن

۲۱- جامعه شناسی پزشکی محمد توکل انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

۲۲- جامعه شناسی کار و شغل ، غلامعباس توسلی

مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی

۱- کتاب مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، تالیف دومینیک استیریناتی، ترجمه ثریا پاک نظر، انتشارات گام نو

۲- کتاب مطالعات فرهنگی؛ دیدگاه
ها و مناقشات، تالیف محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی

۳- کتاب مطالعات فرهنگی؛ اصول و
مبانی، مهری بهار، انتشارات سمت

مردم شناسی فرهنگی

۱- کتاب انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی فرهنگی)، تالیف امان الله قرایی مقدم، انتشارات ابجد 

۲- کتاب انسان شناسی فرهنگی، تالیف
بیتس و دانیل و فرد بلاگ، مترجم محسن ثلاثی، انتشارات علمی 

۳- کتاب زمینه فرهنگ شناسی، تالیف
محمود روح الامینی، انتشارات عطار

نظریه های مطالعات جوانان

۱- کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان، تالیف برنهارد شفرز، ترجمه کرامت الله راسخ، انتشارات نی

۲- کتاب جامعه شناسی جوانان ایران،
تالیف محمد سعید ذکایی، انتشارات آگه
۳- کتاب فرهنگ مطالعات جوانان، تالیف محمد سعید ذکائی، انتشارات آگه

آمار و ریاضی

۱-  کتاب روشهاي آماري، دکتر کریم منصورفر

۲- ریاضیات براي دانشجویان علوم اجتماعی، دکتر کریم منصورفر

۳- جزوه آمار مقدماتی و آمار براي علوم اجتماعی، دکتر مسعود چلبی ۴

حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی

۱- کتاب نظریه رفاه، سیاست
اجتماعی چیست، تالیف فیتز پتریک، تونی، ترجمه هرمز همایون پور، انتشارات گام نو

۲- کتاب مقدمه ای بر سیاستگذاری
اجتماعی، تالیف بلیکمور، کن، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 ۳- کتاب برنامه ریزی و چشم انداز آینده آن در ایران، تالیف فیروز توفیق، مؤسسه عالی سازمان مدیریت

تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه

تکنیک ها و روش ها

۱- کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی
منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران 

۲- کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی
منطقه ای، تالیف سیدحسن معصومی اشکوری، انتشارات پیام

۳- کتاب مبانی برنامه ریزی منطقه
ای، تالیف مظفر صرافی، انتشارات سمت

حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم

۱- کتاب تکنیک ها و مدل های
برنامه ریزی توریسم، تالیف جعفر کریمی، محمدرضا محبوب فر، انتشارات ارکان دانش 

۲- کتاب برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای، تالیف بهرام رنجبریان و محمد زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 

۳- کتاب اصول علم اقتصاد، تالیف میثم
موسایی، انتشارات نور و علم

دانش اجتماعی مسلمین

۱- کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام،
تالیف گروه مولفین، انتشارات سمت

۲- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (دو جلد)، تالیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت

۳- کتاب دانش مسلمین، تالیف محمدرضا حکیمی، انتشارات دلیل ما

فلسفه اسلامی

۱- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه
علامه طباطبایی (جلد
۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء 

۲- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه
علامه طباطبایی (جلد
۲و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم 

۳- کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم 

۴- کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف
مرتضی مطهری، انتشارات حکمت

۵- کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم 

۶- کتاب تاریخ فلسفه در اسلام
(جلد
۱ و ۲) (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل
سعادت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

 

گرایش ها و ضرایب ارشد علوم اجتماعی

 

برای انتخاب رشته ارشد داوطلبان باید در مجموعه رشته امتحانی مجاز به انتخاب رشته شوند. برای کسب رتبه خوب و قبولی در آزمون ارشد علاوه بر منابع معتبر ، نیاز به برنامه ریزی هدفمند می باشد. برای برنامه ریزی کنکور ارشد می توانید با مشاوران ما در مرکز مشاوره مستر اپلای از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید.

برای اطلاع از منابع ارشد سایر رشته ها روی لینک روبرو کلیک کنید : منابع کارشناسی ارشد

برای اطلاع از منابع ارشد علوم اجتماعی

عضو کانال تلگرامی اخبار کارشناسی ارشد شوید

برای عضویت کلیک کنید

برای مشاوره تلفنی کلیک کنید