منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی

برای اطلاع از منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۵۶۹ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

مشاوران مستراپلای از ۸ صبح تا ۱۲ شب پاسخگوی شما هستند. (حتی ایام تعطیل)

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و برای تماس از طریق کد تخفیف کلیک کنید


منابع کارشناسی ارشد ، ضرایب و گرایش های هر کد رشته امتحانی مواردی هستند که داوطلبان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد بعد از ثبت نام در هر رشته مجموعه امتحانی به آن ها نیازمند می باشند. زبان و ادبیات فارسی از رشته های گروه علوم انسانی می باشد که دارای ۹ گرایش با کد ضریب های متفاوت می باشد. اطلاع دقیق از منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی برای داوطلبان این رشته مجموعه امتحانی کمک شایانی برای موفقیت در آزمون می کند. در واقع هر داوطلب با توجه به گرایشی که قصد قبولی در آن را دارد باید نسبت به منابعی که ضریب آن ها در آن گرایش بالاتر است توجه بیشتری داشته باشد. گرایش ها و ضرایب دروس در هر گرایش برای هر رشته مجموعه امتحانی در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد درج شده است. همچنین با توجه به برگزاری هماهنگ آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزمون کارشناسی ارشد آزاد توسط سازمان سنجش ، این منابع برای آزمون ارشد آزاد نیز می باشند. در ادامه ضرایب ، گرایش ها و منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی را برای داوطلبان قرار داده ایم.

منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی ۹۸

شرکت در آزمون ارشد زبان و ادبیات فارسی برای کلیه افراد با مدرک کارشناسی بدون توجه به رشته کارشناسی امکان پذیر می باشد. هر داوطلب رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع ارشد باید منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی را بداند و بر اساس گرایش انتخابی خود و ضرایب دروس در آن گرایش این منابع را تهیه نماید.

منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی مطابق جدول زیر می باشد.

دروس امتحانی

منابع

زبان

زبان عمومی و اختصاصی

۱ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری

۲- زبان تخصصی ویژه دانشجویان
رشته زبان و ادبیات فارسی

نظم فارسی

۱ – شاهنامه(جلد ۱) چاپ مسکو یا چاپ ژول مول، شاهنامه فردوسی جلد اول با شرح وتوضیح جوینی، بهین نامه باستان از دکتر جعفر یاحقی ، غمنامه رستم و سهراب و رزم نامه رستم و اسفندیار مثنوي (دفتر اول) به تصحیح نیکلسن، با استفاده از توضیحات دکتر شعار انوری و یا توضیحات دکتر منصور رستگار فسایی

۲- مخزن الاسرار نظامی، بوستان سعدی، با شرح و توضیح دکتر خزائلی
غزلیات حافظ، شرح دکتر خطیب رهبر، حافظ نامه بها ءالدین خرمشاهی، ذهن و زبان حافظ از خرمشاهی، مجموعه مقالات دکتر داد درباره حافظ « مجموعه مقالات » نشر دانش درباره حافظ

۳- حدیقه و دیوان سنایی، منطق الطیر عطار (چاپ دکتر مشکور، دکتر
گوهرین)، گزیده منطق الطیر و شیخ صنعان هر دو شاهکارهای ادب فارسی، مثنوی، دفتر اول؛ شرح مثنوی شریف از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دکتر سید جعفر شهیدی، احادیث مثنوی « فروزانفر » و « آیات مثنوی » درگاهی از نشر امیرکبیر، قصاید خاقانی، گزیده خاقانی از دکتر ضیاءالدین سجادی ،   « شرح مشکلات اشعار خاقانی » ،  اثر مرحوم سجادی، کتاب برگزیده متون مصنوع و مزین فارسی اثر دکتر اسماعیل حاکمی، مقدمه کتاب و نمونه های منتخب از کلیله و دمنه، مرزبان
نامه و جهانگشا از فرهنگ عبارت های متون مصنوع اثر دکتر مدبری، برای
رفع دشواری ها و مشکلات فنی و مصنوع استفاده شود. از فرهنگ فارسی
اثر مرحوم دکتر محمد معین به ویژه بخش دوم، نیمه دوم ج ۴ برای
معانی ترکیبات عربی مستعمل در متون فارسی استفاده شود

۴- قابوس نامه گزیده دکتر یوسفی

۵- سیاست نامه دکتر شعار

۶-  سی قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق 

۷- کتاب بوستان سعدی، غلامحسین یوسفی

۸- کتاب تحلیل اشعار ناصرخسرو ، دکتر محقق

۹- مثنوی معنوی دفتر اول، دکتر استعلامی و کریم زمانی

نثر فارسی

۱- تاریخ بیهقی، گلستان سعدی  کلیله و دمنه، چهار مقاله نظامی عروضی تاریخ جهانگشای جوینی ( جلد اول ) ، مرزبان نامه (نیمه اول کتا ب)
مرصادالعباد، تاریخ بیهقی؛ گزینه تاریخ بیهقی ” دبیر سیاقی، نرگس روان پور، خطیب رهبر با استفاده از کتاب آقاي منوچهر دانش پژوه”

۲- کلیله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضیحات مجتبی مینوي، با تأکید بر ترجمه اشعار عربی، آیات، احادیث و امثال و دقت و در تجزیه و ترکیب و اعراب گذاری چهار مقاله به تصحیح
دکتر محمد معین (مقدمه، باب بیری و شاعری)،

۳- مرزبان نامه، به ویژه باب چهارم، جهانگشای جوینی، جلد
اول با استفاده از گزیده دکتر شعار، گزیده دکتر یداله شکری از مجموعه شاهکارهای ادب فارسی، گزیده دکتر خطیب رهبر با استفاده از شرح مشکلات جهانگشا از دکتر خاتمی، با تأکید بر لغات مفعولی و دقت در عبارات عربی گلستان به کوشش دکتر غلامحسین یوسفی و همچنین خطیب رهبر، با تأکید بر اشعار عربی، آیات و امثال

۴-سی قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق ۵- قصاید و غزلیات سعدی، دکتر خطیب رهبر

کلیات مسائل ادبی

دستور: دستور زبان فارسی ۲، تألیف دکتر حسن انوری، دکتر حسن احمدی گیوی

تاریخ ادبیات: تاریخ ادبیات ایران، دکتر صفا با تلخیص محمد ترابی، از صبا تا نیما یحیی آیین پور

بدیع: نگاهی تازه به بدیع، دکتر سیروس شمیسا

بیان: بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا – معانی و بیان دکتر جلیل تجلیل

معانی: بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا

قافیه و عروض: آشنایی با عروض و قافیه، دکتر سیروس شمیسا

سبک شناسی: سبک شناسی نظم و سبک شناسی نثر، دکتر سیروس شمیسا

نگارش و ویرایش: نگارش و ویراش، سمیعی گیلانی

منابع تکمیلی:

۱- دستور
دکتر خیا م پور، دستور تاریخی مختصر زبان فارسی دکتر محسن ابوالقاسمی

۲-  فنون بلاغت و صناعات ادبی

۳-  شناخت شعر دکتر شاه حسینی

۴-  سبک شناسی ملک الشعرای بهار 

۵- غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی

عربی

۱- مجانی الحدیثه (لوئیس اب شیخو)

۲- نهج البلاغه

۳- مبادی العربیه جلد ۴ (رشید شرتونی)

۴- قرآن کریم (جز سی ام)

۵- جواهرالادب، سید هاشمی

۶-
 فن ترجمه، یحیی معروف

۷- فن ترجمه، رضا ناظمیان

۸- مضامین مشترك در فارسی و عربی، محمد دامادی انتشارات دانشگاه تهران

ادبیات انقلاب اسلامی

۱- درآمدی بر ادبیات داستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فریدون
اکبری

۲- کتاب نقد و تحلیل ادبیات انقلاب اسلامی 

۳- بخش اول شعر، فریدون اکبری

۴- شعر انقلاب اسلامی، دکتر صابر امامی

۵- شعر مقاومت و دفاع مقدس، افسانه شیرشاهی

۶- نثر نوین فارسی، حسن کامشاد

۷-  ادوار نثر فارسی، هرمز رحیمیان

تاریخ اسلام

۱- تاریخ پیامبر اسلام، ابراهیم آیتی

۲- تاریخ اسلام، علی اکبر فیاض

۳- تاریخ تحلیلی اسلام، سید جعفر شهیدی

۴- تاریخ صدر اسلام، غلام حسین زرگری نژاد

۵- تاریخ ایران اسلامی دفتر اول از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی از رسول جعفریان

۶- سلسله های اسلامی، کلیفورد باسورث ترجمه فریدون بدره ای

۷-  تاریخ ملل و دول اسلامی، کارل
بروکلمان ترجمه هادی جزایری

۸- تاریخ سیاسی اسلامی، حسن ابراهیم حسن

کلیات ادبیات کودک و نوجوان

۱- کتاب مبانی ادبیات کودک و نوجوان: ویژه ادبیات دینی، تالیف محمود حکیمی و مهدی کاموس، انتشارات آرون

۲- کتاب ادبیات کودک و نوجوان، تالیف فرامرز نعمت اللهی، انتشارات موسسه فرهنگی مدرسه برهان

۳- کتاب ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان، تالیف صوفیا محمودی آسیم، انتشارات فرهنگ نشر نو

۴کتاب تاریخ ادبیات دینی
کودک و نوجوان، تالیف سیدعلی کاشفی خوانساری، انتشارات حوا

۵- کتاب تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران، تالیف آسیه ذبیح نیاعمران و حسین بردخونی، انتشارات آرتا کاوا

۶- کتاب تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در جهان، تالیف آسیه ذبیح نیاعمران و حسین یگانه مهر، انتشارات هومان

۷- کتاب ادبیات کودکان و نوجوانان همراه با نقد و تحلیل نمونه های شعر و قصه، تالیف حسین قاسم پورمقدم، فریدون اکبری شلدره ای و منصور یارویسی، انتشارات آیندگان

 

گرایش ها و ضرایب ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

برای انتخاب رشته ارشد داوطلبان باید در مجموعه رشته امتحانی مجاز به انتخاب رشته شوند. برای کسب رتبه خوب و قبولی در آزمون ارشد علاوه بر منابع معتبر ، نیاز به برنامه ریزی هدفمند می باشد. برای برنامه ریزی کنکور ارشد می توانید با مشاوران ما در مرکز مشاوره مستر اپلای از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید.

برای اطلاع از منابع ارشد سایر رشته ها روی لینک روبرو کلیک کنید : منابع کارشناسی ارشد

برای اطلاع از منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی

عضو کانال تلگرامی اخبار کارشناسی ارشد شوید

برای عضویت کلیک کنید

برای مشاوره تلفنی کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.