ضرایب و گرایش های ارشد مدیریت

منابع ، ضرایب و گرایش های ارشد مدیریت مواردی هستند که هر دواطلب برای کسب رتبه بهتر در آزمون ارشد باید از آن ها اطلاع داشته باشد. ارشد مدیریت دارای ۱۵ رشته و ۴۲ گرایش با کد ضریب های متفاوت می باشد. هر داوطلب باید گرایشی را که برای قبولی اولویت دارد انتخاب نماید ، سپس نسبت به منابعی که ضریب آن ها در آن گرایش بالاتر است توجه بیشتری داشته باشد. در ادامه ضرایب و گرایش های ارشد مدیریت را برای داوطلبان قرار داده ایم. با توجه به برگزاری هماهنگ آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزمون کارشناسی ارشد آزاد توسط سازمان سنجش ، این ضرایب و گرایش ها برای آزمون ارشد آزاد نیز می باشند.

برای اطلاع از ضرایب و گرایش های ارشد مدیریت

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۵۶۹ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

مشاوران مستراپلای از ۸ صبح تا ۱۲ شب پاسخگوی شما هستند. (حتی ایام تعطیل)

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و برای تماس از طریق کد تخفیف کلیک کنید


ضرایب و گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت ۹۸

رشته ها و گرایش ها :

 • مديريت بازرگاني : بازاريابي ، بازرگاني بين المللي ، تجارت الكترونيكي ، مديريت استراتژيك ، بازرگاني داخلي ، كارآفريني
 • مديريت دولتي : توسعه منابع انساني ، طراحي سازمانهاي دولتي ، بودجه و ماليه عمومي ، خط مشي گذاري عمومي ، مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي ، مديريت تحول ، مديريت رفتار سازماني
 • مديريت صنعتي : تحقيق در عمليات ، توليد و عمليات ، مديريت عملكرد ، مديريت زنجيره تامين ، مديريت كيفيت و بهره وري ، مديريت پروژه
 • مديريت فناوري اطلاعات : كسب و كار الكترونيك ، مديريت منابع اطلاعاتي ، سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته ، مديريت دانش ، هوشمندي كسب و كار ، مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات
 • مديريت تكنولوژي : نوآوري تكنولوژي ، انتقال تكنولوژي ، استراتژي هاي توسعه صنعتي ، سياست هاي تحقيق و توسعه
 • مدیریت مالی
 • كارآفريني : كسب و كار جديد ، گردشگري ، فناوري ،‌ سازماني ، بين الملل ،‌ توسعه ، كسب و كار الکترونیکی
 • مديريت منابع انساني : مديريت منابع انساني اسلامي ، مديريت منابع انساني بين الملل ، مديريت عملكرد و بهره وري منابع انساني ، مديريت استراتژیک منابع انساني
 • مديريت حمل و نقل دريايي بين قاره اي
 • مالي :‌ مهندسي مالي و مديريت ريسك ، بانكداري ، بيمه ، حقوق مالي ، تأمين مالي و سرمايه گذاري در نفت وگاز
 • مديريت بازرگاني دريايي
 • مديريت بحران
 • مديريت سازمان هاي دولتي : مالي و اقتصادي ، منابع انساني و روابط كار ، برنامه ريزي و نظارت
 • مديريت اماكن متبركه مذهبي
 • سياست گذاري علم و فناوري

عناوين دروس امتحانی :

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
 2. اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام
 3. رياضي و آمار
 4. تئوري هاي مديريت
 5. اقتصاد خرد و كلان
 6. ماليه عمومي و بودجه
 7. مديريت منابع انساني
 8. تحقيق در عمليات
 9. مديريت مالی
 10. مديريت توليد
 11. بازاريابي
 12. مديريت سرمايه گذاري و ريسك
 13. مباني كارآفريني
 14. حسابداري مالي و صنعتي
 15. دانش حمل و نقل
 16. دانش مديريت بازرگاني و حمل و نقل

ضرایب :

رشته

گرایش

کد

ضریب

ضرایب دروس امتحانی

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

 

 

۱) مديريت بازرگاني

بازاريابي

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۴

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

بازرگاني بين المللي

تجارت الكترونيكي

مديريت استراتژيك

بازرگاني داخلي

كارآفريني

 

۲) مديريت دولتي

توسعه منابع انساني

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

طراحي سازمانهاي دولتي

بودجه و ماليه عمومي

خط مشي گذاري عمومي

مديريت پيشرفت و توسعه
شهري و

روستايي

مديريت تحول

مديريت رفتار سازماني

 

 

 

 

 

 

۳) مديريت صنعتي

تحقيق در عمليات

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

توليد و عمليات

مديريت عملكرد

مديريت زنجيره تامين

مديريت كيفيت و بهره
وري

مديريت پروژه

 

 

 

 

 

 

۴) مديريت فناوري اطلاعات

كسب و كار الكترونيك

 

 

 

 

 

 

 

۴

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

۰

مديريت منابع اطلاعاتي

سيستم هاي اطلاعاتي
پيشرفته

مديريت دانش

هوشمندي كسب و كار

مديريت پروژه هاي فناوري
اطلاعات

 

۵) مديريت تكنولوژي

نوآوري تكنولوژي

 

 

۵

 

 

 

 

۳

 

 

۲

 

 

۲

 

 

۳

 

 

۲

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۲

 

 

۰

 

 

۲

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۰

انتقال تكنولوژي

استراتژيهاي توسعه
صنعتي

سياستهاي تحقيق و توسعه

۶) مديريت مالي

۶

۲

۲

۳

۲

۳

۰

۰

۰

۴

۰

۰

۴

۰

۴

۰

۰

 

 

 

۷) كارآفريني

كسب و كار جديد

 

 

 

 

۷

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

۰

گردشگري

فناوري

سازماني

بين الملل

توسعه

كسب و كار
الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

۸) مديريت منابع
انساني

مديريت منابع انساني
اسلامي

 

 

 

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

۰

مديريت منابع انساني
بين الملل

مديريت عملكرد و بهره
وري منابع انساني

مديريت استراتژیک
منابع انساني

۹) مديريت حمل و نقل دريايي بين قاره اي

 

۹

 

۴

 

 

۲

 

۳

 

۲

 

۲

 

۰

 

۰

 

۳

 

۰

 

۰

 

۰

 

۰

 

۰

 

۰

 

۳

 

۰

 

 

 

 

 

 

۱۰) مالي

 

مهندسي مالي و مديريت
ريسك

 

 

 

 

 

 

 

۶

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۴

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۴

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۴

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

۰

 

بانكداري

بيمه

حقوق مالي

تأمين مالي و سرمايه
گذاري در نفت وگاز

۱۱) مديريت بازرگاني دريايي

 

۱۰

 

۴

 

 

۲

 

۴

 

۲

 

۲

 

۰

 

۰

 

۰

 

۰

 

۰

 

 

۰

 

۰

 

۰

 

۰

 

۰

 

۲

۱۲) مديريت بحران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

 

۱۳) مديريت
سازمان هاي دولتي

مالي و اقتصادي

منابع انساني و روابط
كار

 برنامه ريزي و نظارت

۱۴) مديريت اماكن متبركه مذهبي

۱۵) سياست گذاري علم و فناوري

 

برای انتخاب رشته ارشد داوطلبان باید در مجموعه رشته امتحانی مجاز به انتخاب رشته شوند. برای کسب رتبه خوب و قبولی در آزمون ارشد علاوه بر منابع معتبر ، نیاز به برنامه ریزی هدفمند می باشد. برای برنامه ریزی کنکور ارشد می توانید با مشاوران ما در مرکز مشاوره مستر اپلای از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید.

برای اطلاع از ضرایب و گرایش های سایر رشته ها روی لینک روبرو کلیک کنید : ضرایب و گرایش های کارشناسی ارشد

برای اطلاع از ضرایب و گرایش های ارشد مدیریت

عضو کانال تلگرامی اخبار کارشناسی ارشد شوید

برای عضویت کلیک کنید

برای مشاوره تلفنی کلیک کنید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.