منابع کنکور انسانی

برای شرکت در کنکور سراسری انسانی داوطلبان باید شرایط و مدارک لازم را جهت ثبت نام در کنکور سراسری داشته باشند. داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور انسانی ۹۸ را دارند باید از منابع کنکور انسانی ۹۸ اطلاعات کافی را داشته باشند. دروس تخصصی و دروس عمومی منابع کنکور انسانی ۹۸ می باشند. در سال ۹۸ کنکور انسانی برای داوطلبان نظام قدیم که قصد شرکت در کنکور انسانی ۹۸ را دارند و داوطلبانی نظام جدید که قصد شرکت در کنکور انسانی ۹۸ را دارند به صورت جداگانه برگذار می شود و داوطلبان برای شرکت در کنکور انسانی باید از منابع و کتاب های مربوط به نظام جدید یا نظام قدیم اطلاعات دقیق را داشته باشند. داوطلبان برای موفق شدن در کنکور سراسر ی ۹۸ باید منابع درست را جهت خواندن انتخاب کنند ، بسیاری از داوطلبان با اینکه زمان زیادی را برای  مطالعه می گذارند اما به این دلیل که منابع درستی را انتخاب نمی کنند ، نمی توانند در کنکور موفق شوند. داو طلبان باید ابتدا تسط کامل را برروی کتاب های درسی خود داشته باشند و بعد در صورت نیاز از منابع کتاب های کمک درسی نیز استفاده کنند. اطلاع نداشتن از منابع درسی برای کنکور باعث می شود ، داوطلبان نتوانند در کنکور سراسری نتیجه قابل توجهی را به دست بیاورند ، حتی داوطلبانی که زمان زیادی را برای درس  خواندن می گذارند.

برای مشاوره منابع کنکور انسانی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۵۶۹ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب (حتی ایام تعطیل)

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و برای تماس از طریق کد تخفیف کلیک کنید


منابع دروس عمومی کنکور انسانی ۹۸ ، نظام جدید ۶-۳-۳

کنکور سراسری در سال ۹۸ به صورت جداگانه برای داوطلبان نظام جدید ۶-۳-۳ و نظام قدیم برگذار می شود. منابع کنکور انسانی ۹۸ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم  متفاوت است.  دروس عمومی در کنکورسراسری اهمیت زیادی دارند. درجدول زیر منابع دروس عمومی کنکور انسانی ۹۸ درنظام جدید را شرح داده ایم.

    منابع دروس عمومی کنکور انسانی ۹۸ ،نظام جدید ۶-۳-۳

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- زبان و ادبیات
فارسی

فارسی (۱)

۱۱۰۲۰۱

دهم

۹۵

 

فارسی (۲)

۱۱۱۲۰۱

یازدهم

۹۶

فارسی (۳)

۱۱۲۲۰۱

دوازدهم

۹۷

۲- عربی

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۶

دهم

۹۵

عمومی غیرانسانی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۶

یازدهم

۹۶

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۶

دوازدهم

۹۷

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۷

دهم

۹۵

عمومی انسانی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۷

یازدهم

۹۶

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۷

دوازدهم

۹۷

۳- فرهنگ و معارف
اسلامی

دین و زندگی (۱)

۱۱۰۲۰۴

دهم

۹۵

عمومی غیرانسانی

دین و زندگی (۲)

۱۱۱۲۰۴

یازدهم

۹۶

دین و زندگی (۳)

۱۱۲۲۰۴

دوازدهم

۹۷

دین و زندگی (۱)

۱۱۰۲۰۵

دهم

۹۵

عمومی انسانی

دین و زندگی (۲)

۱۱۱۲۰۵

یازدهم

۹۶

دین و زندگی (۳)

۱۱۲۲۰۵

دوازدهم

۹۷

۴- زبان
انگلیسی

انگلیسی (۱)

۱۱۰۲۳۰

دهم

۹۵

 

انگلیسی (۲)

۱۱۱۲۳۰

یازدهم

۹۶

انگلیسی (۳)

۱۱۲۲۳۰

دوازدهم

۹۷

 

منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۹۸ ، نظام جدید ۶-۳-۳

داوطلبان نظام جدید که قصد شرکت در کنکور انسانی ۹۸ را دارند باید از منابع کنکور انسانی اطلاعات کامل را داشته باشند. جدول زیر منابع تخصصی کنکور انسانی ۹۸، نظام جدید ۶-۳-۳ را شرح داده.

  منابع
دروس تخصصی کنکور انسانی ۹۸ ، نظام جدید ۶-۳-۳ 

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

۱- ریاضیات

ریاضی و آمار (۱)

۱۱۰۲۱۲

دهم

۹۵

ریاضی و آمار (۲)

۱۱۱۲۱۲

یازدهم

۹۶

ریاضی و آمار (۳)

۱۱۲۲۱۲

دوازدهم

۹۷

۲- اقتصاد

اقتصاد

۱۱۰۲۲۱

دهم

۹۵

۳- زبان و ادبیات
فارسی

علوم و فنون ادبی (۱)

۱۱۰۲۰۳

دهم

۹۵

علوم و فنون ادبی (۲)

۱۱۱۲۰۳

یازدهم

۹۶

علوم و فنون ادبی (۳)

۱۱۲۲۰۳

دوازدهم

۹۷

۴- زبان عربی*

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۷

دهم

۹۵

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۷

یازدهم

۹۶

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۷

دوازدهم

۹۷

۵- تاریخ**

تاریخ (۱)

۱۱۰۲۱۹

دهم

۹۵

تاریخ (۲)

۱۱۱۲۱۹

یازدهم

۹۶

تاریخ (۳)

۱۱۲۲۱۹

دوازدهم

۹۷

۶- جغرافیا

جغرافیای ایران

۱۱۰۲۱۸

دهم

۹۵

جغرافیای (۲)

۱۱۱۲۱۸

یازدهم

۹۶

جغرافیا (۳) (کاربردی)

۱۱۲۲۱۸

دوازدهم

۹۷

۷- علوم اجتماعی

جامعه­شناسی (۱)

۱۱۰۲۲۰

دهم

۹۵

جامعه­شناسی (۲)

۱۱۱۲۲۲

یازدهم

۹۶

جامعه­شناسی (۳)

۱۱۲۲۲۲

دوازدهم

۹۷

۸- فلسفه

فلسفه

۱۱۱۲۲۶

یازدهم

۹۶

 

فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

۱۱۲۲۲۶

دوازدهم

۹۷

۹- منطق

منطق

۱۱۰۲۲۳

دهم

۹۵

 

۱۰- روان­شناسی

روان­شناسی

۱۱۱۲۲۴

یازدهم

۹۶

 

جدول های منابع دروس تخصصی و عمومی کنکور۹۸ انسانی نظام جدید برگرفته شده از جدول های ارائه شده توسط سازمان سنجش می باشند.

منابع دروس عمومی کنکور انسانی ۹۸ –  نظام قدیم

داوطلبان نظام قدیم که قصد شرکت در کنکور انسانی ۹۸ را دارند باید بدانند که کنکور سراسری انسانی سال
۹۸ به دو صورت جداگانه برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم برگذار می شود. وداوطلبان نظام قدیم باید منابع کنکور انسانی که برای داوطلبان نظام قدیم در نظر گرفته شده را مطالعه کنند. دروس عمومی درکنکور سراسری برای داوطلبان از اهمیت بالایی برخوردار هستند . ما در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور انسانی ۹۸
نظام قدیم را شرح داده ایم.

  منابع دروس عمومی کنکور انسانی ۹۸- نظام قدیم 

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (۲)

 

۱/۲۲۰

 

دوم

۹۴

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی (۳)

 

۱/۲۴۹

 

سوم

۹۵

کلیه رشته ­ها غیر از علوم
انسانی

زبان و ادبیات فارسی عمومی

 

۱/۲۸۳

پیش دانشگاهی

۹۶

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی ۳ (تخصصی
انسانی)

 

۲/۲۴۹

سوم

۹۵

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)

 

۴/۲۴۹

سوم

۹۵

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی ۳ (غیر علوم
انسانی)

۳/۲۴۹

سوم

۹۵

کلیه رشته­ ها )غیر
از علوم انسانی
(

۲- عربی

عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)

۱/۲۲۴

دوم

۹۴

کلیه رشته ­ها (غیر از علوم
انسانی)

عربی ۲ ( علوم انسانی)

۲/۲۲۴

دوم

۹۴

مخصوص علوم انسانی

عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)

۱/۲۵۴

سوم

۹۵

کلیه رشته­ ها (غیر از علوم
انسانی)

عربی ۳ (علوم انسانی)

۲/۲۵۴

سوم

۹۵

مخصوص علوم انسانی

۳- فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی ۲
(دین و زندگی)

۲۲۲

دوم

۹۴

کلیه رشته­ ها

قرآن و تعلیمات دینی ۳
(دین و زندگی)

۲۵۱

سوم

۹۵

کلیه رشته ­ها

معارف اسلامی (دین و زندگی)

۱/۲۸۵

پیش­دانشگاهی

۹۶

کلیه رشته­ ها

۴- زبان انگلیسی

انگلیسی ۳

۱/۲۵۲

سوم

۹۵

کلیه رشته ­ها

انگلیسی ۱ و ۲

۱/۲۸۴

پیش دانشگاهی

۹۶

کلیه رشته­ ها 

 

منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۹۸ –  نظام قدیم

منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۹۸ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم متفاوت است و متقاضیان  نظام جدید و نظام قدیم که قصد شرکت در کنکور سراسری ۹۸ را دارند باید از منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۹۸ اطلاعات کافی را داشته باشند.

    منابع دروس تخصصی کنکور ۹۸ نظام قدیم

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

۱- ریاضیات

ریاضیات ۱

۱/۲۱۱

اول

۹۳

آمار و مدلسازی

۳/۲۳۴

دوم

۹۴

ریاضی (ویژه علوم انسانی
ـ علوم و معارف اسلامی)

۶/۲۵۸

سوم

۹۵

ریاضی پایه

۲/۲۹۲

پیش دانشگاهی

۹۶

۲- اقتصاد

اقتصاد

۱/۲۴۰

دوم

۹۴

۳- زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱

۱/۲۴۶

دوم

۹۴

تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲

۱/۲۷۶

سوم

۹۵

آرایه­های ادبی

۱/۲۸۰

سوم

۹۵

ادبیات فارسی ویژه علوم
انسانی

۴/۲۸۳

پیش دانشگاهی

۹۶

۴- زبان عربی

عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)

۲/۲۲۴

دوم

۹۴

عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)

۲/۲۵۴

سوم

۹۵

عربی

۱/۳۱۶

پیش دانشگاهی

۹۶

۵- تاریخ

تاریخ ایران و جهان ۱

۴/۲۳۵

دوم

۹۴

تاریخ ایران و جهان ۲

۳/۲۷۱

سوم

۹۵

تاریخ شناسی

۱/۳۰۲

پیش دانشگاهی

۹۶

۶- جغرافیا

جغرافیای ۱

۲/۲۲۵

دوم

۹۴

جغرافیای ۲

۴/۲۷۱

سوم

۹۵

جغرافیا

۲/۲۹۷

پیش دانشگاهی

۹۶

۷- علوم اجتماعی

جامعه­شناسی ۱

۱/۲۴۳

دوم

۹۴

جامعه شناسی ۲

۱/۲۸۱

سوم

۹۵

علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)

۱/۳۰۰

پیش دانشگاهی

۹۶

۸- فلسفه

فلسفه

۱/۲۷۷

سوم

۹۵

فلسفه (آشنایی با فلسفه
اسلامی)

۱/۳۱۷

پیش دانشگاهی

۹۶

۹- منطق

منطق

۲۷۷

سوم

۹۵

۱۰- روان­شناسی

روان­شناسی

۱/۲۶۸

سوم

۹۵

جدول های منابع دروس تخصصی و عمومی کنکور انسانی ۹۸ نظام قدیم ، برگرفته شده از جدول های ارائه شده توسط سازمان سنجش می باشند.

برای منابع کنکور انسانی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۵۶۹ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

مشاوران شریف از ۸ صبح تا ۱۲ شب پاسخگوی شما هستند. (حتی ایام تعطیل)

برای عضویت در کانال مدارس و دریافت اخبار کلیک کنید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.