اقامت لاتویا

کشور لاتویا (در ایران بیشتر با نام لتونی شناخته میشود) با ۶۰۴،۵۸۹ کیلومتر مربع مساحت و بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر جمیعت کشوری در شمال شرقی اروپاست. 60 درصد از مردم این کشور از قوم لتونیایی و حدود 27درصد روس هستند. حدود 76درصد از مردم این کشور مسیحی و حدود 23درصد نیز پیرو دیگر ادیان یا بی‌دین هستند. از میان مسیحیان لتونی تنها 7 درصد به امور مذهبی پرداخته و به کلیسا می‌روند فرهنگ این کشور پیوندی از فرهنگ آلمان، روسیه، لهستان و اوکراین است. لتونی طی سالها با کشورهای آلمان روسیه و لهستان پیوند های نزدیکی داشته داشته و همین امر سبب ورود فرهنگ آنها به لتونی شده است.

مستراپلای - همراه شما در کسب اقامت اروپا

شماره تماس (واتس اپ) : 0037253993350

لاتویا از قانون شهروندی دوگانه حمایت میکند. این بدان معنی است که میتوانید پس از مدتی زندگی در لاتویا و طی شرایط اعلام شده، اقدام به دریافت پاسپورت لاتویا نمایید.  پاسپورت لاتویا پنجمین پاسپورت قدرتمند جهان است

از طرق زیر میتوان اقامت لاتویا را کسب کرد:

1- تحصیل در یکی از دانشگاههای لاتویا

2- داشتن قرارداد کاری از یکی از شرکتهای لاتویایی

3- ثبت شرکت در لاتویا

4- سرمایه گذاری از طریق سپرده بانکی بالای 300 هزار یورو برای 5 سال!

5- خرید ملک به ارزش حداقل 250 هزار یورو

6- اقامت از طریق استارت اپ (بدون نیاز به سرمایه گذاری)

تیم مستراپلای به شما در کسب اقامت از طریق ثبت شرکت و استارت اپ کمک میکند.

مستراپلای - همراه شما در کسب اقامت اروپا

شماره تماس (واتس اپ) : 0037253993350
سن : 20