چند اصل مهم در حقوق کیفری

در مسائل حقوقی قانون گذار اصول مختلفی را به عنوان قانون برای دادرسی در نظر گرفته است، در این قسمت چهار مورد از مهمترین اصول کیفری…

ویزای کانادا

این‌روزها بازار مهاجرت به کانادا حسابی داغ است. روز به روز به متقاضیان ویزای تضمینی کانادا اضافه می‌شود و از آن طرف حرف و حدیث‌های بسیار که…