ویزای کانادا

این‌روزها بازار مهاجرت به کانادا حسابی داغ است. روز به روز به متقاضیان ویزای تضمینی کانادا اضافه می‌شود و از آن طرف حرف و حدیث‌های بسیار که…