زندگی در استونی چگونه است؟

ممکن است بسیاری از شما کشور استونی رو نشناسید. با اینکه استونی یکی از اعضای اتحادیه اروپا، شنگن و عضو واحد پول اروپایی یورو هستش و از همه مهمتر یکی از وزنه های ناتو، با این حال در ایران کمتر کسی استونی را بخوبی میشناسد.